Байгууллагын хүний нөөцийн сургалтын хэрэгцээг оновчтой тодорхойлох нь

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Байгууллагын хүний нөөцийн сургалтын хэрэгцээг оновчтой тодорхойлох нь

Ж.Оюунзул

Байгууллагын хүний нөөцийн сургалтын хэрэгцээг оновчтой тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?

Судалгааны ажлын зорилго нь байгууллагын хүний нөөцийн сургалтын онол арга зүйн зарим асуудлууд дээр тулгуурлан бизнесийн байгууллагууд нь сургалтын хэрэгцээг хэрхэн тодорхойлж байгааг судалж, байгууллагын сургалтын хэрэгцээг илүү оновчтойгоор тодорхойлоход оршино.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# байгууллага# хүний нөөц# сургалт