Шинар-8 жорын бөөр хамгаалах үйлдэл ба хими, технологийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Бид уламжлалт анагаах ухаанд бөөр шээсний замын эмгэгийн үед өргөн хэрэглэгддэг нарийн навчит цахилдаг, зэлэн зангуу, гэрийн заруул зэрэг монгол оронд ургадаг түүхий эдүүдийг гол болгон нэг жорлолтонд оруулж найруулсан Шинар-8 жорын I эмийн хэлбэрийг тогтоож, биологийн идэвхит бодсыг ялгаж фармакологийн үйлдлийг судлах зорилгоор судалгаа хийгдсэн болно. “Шинар-8” нийлмэл жорын биологийн үйлдлийг судалж эмийн хэлбэрт оруулан практикт нэвтрүүлэх ерөнхий зорилго тавив.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч