Амоксиклав шахмалын технологи, стандартчилалын судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Амоксициллин тригидрат, клавуланы хүчлийн эмийн түүхий эдийг 2:1 харьцаагаар шахмал эмийн хэлбэрт оруулах орцын норм, технологийн горимыг тогтоох, чанарыг шалгах аргачлалыг боловсруулах, эмийн хэлбэрийн тогтвортой чанарын судалгааг явуулахад оршино.

Контентын хэсгээс