Оюутны эрдэм шинжилгээний чуулганы шилдэг бүтээлийн эмхэтгэл №7 2012

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү эрдэм шинжилгээний чуулган нь МУИС-ийн оюутны судалгааны ажлын цар хүрээ, түвшнийг харуулсан төдийгүй сургуулийнхаа 70 жилийн ойд оюутны хамт олноос барьсан эрдмийн бэлэг болсон юм.

Контентын хэсгээс