Татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагаа

Бүтээлийн тайлбар

Хүн бүр Монгол Улсын Үндсэн хуулиар олгогдсон эрхээ эдлэх, үүргээ биелүүлэх ёстой хэмээн мэддэг. Сүүлийн үед энэ сэдвийг хаврын синдромыг даган жагсаал цуглаан хийгчид гол байгаа болгох болсон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч