Татварын тогтолцооны шинэчлэлд

Бүтээлийн тайлбар

Төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх нэг хөшүүрэг нь татвар тул төрийн бодлоготойгоо нийцэх татварын бодлогын дагуу өөрчлөлт шинэчлэл хийн хуульчлан хэрэгжүүлэх нь төр засгийн үүрэг бөгөөд үүгээрээ улс үндэснийхээ тугаар тогтнол, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн үндсэн нөхцлөө бүрдүүдэг билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч