Шинэ Хишигтэн #4

Бүтээлийн тайлбар

Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг нь тус сониныг 2006 оноос эхлэн эрхлэн гаргаж байгаа бөгөөд дугаар бүрт нийгэмлэгийн үйл ажиллагаатай холбоотой шинэ мэдээ мэдээллүүд, сургалт, хэлэлцүүлэг, олон нийтийн арга хэмжээ болон гишүүдийн оролцооны талаар мэдээллэж, харилцан солилцох боломжийг бүрдүүлэхээр хичээн ажиллаж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч