Эрдмийн чуулган #13

Бүтээлийн тайлбар

2017-2018 оны хичээлийн жилд Аварга сургуулийн хамт олон 20 жилийнхээ босгон дээр Эрдмийн чуулганаа 13 удаа хийж эл чуулганд 13 багш 16 оюутан илтгэл хэлэлцүүлж бүтээл болгон уншигч танаа толилуулж байна.

Контентын хэсгээс