Эрдмийн чуулган #4

Бүтээлийн тайлбар

Аварга БТДС байгуупагдсан цагаасаа хойш 4 дэх удаагийн багш, оюутны эрдмийн чуупган хийж бүтээлээ цуврал бопгон хэвлуүлж байна. Энэ удаагийн эрдмийн чуулган нь хэд хэдэн онцлогтой байлаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч