Монгол үндэсний шигшээ багийн жүдо, чөлөөт бөхийн өндөр зэрэглэлийн тамирчдын өндөр ачаалал авсан үеийн биеийн бүтцийн судалгааг бэлтгэлийн үед хийсэн судалгаатай харьцуулсан нь

Бүтээлийн тайлбар

Үндэсний шигшээ багийн өндөр зэрэглэлийн жүдо, чөлөөт бөхийн тамирчдын халз тулааны үеийн болон тогтмол бэлтгэлийн үеийн биеийн бүтцийн зарим үзүүлэлтийг харьцуулан судлахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч