Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн соёлыг төлөвшүүлэх асуудалд

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн соёлыг төлөвшүүлэх асуудалд

Ө.Соёлцэцэг

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн соёлыг төлөвшүүлэх асуудалд

Гишүүнчлэл

?

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйд хандах хандлагыг судалж сөрөг хандлагаас үүсэх үндсэн шалтгааныг ангилж соёлд сургах арга замыг тодорхойлох.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# хурал# хөдөлмөр# эрүүл ахуй