Хүүхэд асрагч ,гэрийн үйлчлэгчийг хүний нөөцөөр бэлтгэх

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүүхэд асрагч ,гэрийн үйлчлэгчийг хүний нөөцөөр бэлтгэх

Т.Өлзийдэлгэр

Хүүхэд асрагч ,гэрийн үйлчлэгчийг хүний нөөцөөр бэлтгэх

Гишүүнчлэл

?

Гэрийн үйлчлэгч, хүүхэд асрагчид байвал зохих мэдлэг, чадварууд зэрэг асуудлын талаар судалгаа явуулан энэ мэрэгжил нь хэр хэрээцээтэй байгаа судлан тодорхойлход оршино.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# хүүхэд# хүний нөөц