Уул уурхайн лиценз барьцаалан зээл олгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Уул уурхайн компаниуд лицензээ барьцаалан тоног төхөөрөмж худалдан авах, эргэлтийн хөрөнгөө санхүүжүүлэхэд чиглэгдсэн банкны зээлийн бүтээгдэхүүний эрсдлийг багасгаж, үр дүнг нь дээшлүүлэхийн тулд бодитой санал дэвшүүлэхэд төслийн гол зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч