Монгол үндэсний хоолны соёл онцлог

Бүтээлийн тайлбар

Зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжиж буй өнөөгийн нөхцөлд хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний үйл ажиллагаанд тавигдаж буй нэн чухал шаардлага бол хэрэглэгчдийн амьдралын хэв маяг, хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны шинж чанар, нас, хүйс зэрэгт зохицуулан тэдний эрэлт хэрэгцээг дээд зэргийн чанартай, олон нэр төрлийн хэрэглэхэд тохиромжтой хоол ундаагаар хангаж соёлтой үйлчлэх явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч