Шрупны үйлдвэр

Бүтээлийн тайлбар

Орон нутагт шинэ ажлын байр бий болгон, өөрийн хэрэгцээт чанартай бараа бүтээгдэхүүнээр зах зээлээ ханган үйл ажиллагаага өргөжүүлэн тэлж үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд оршино. Шаардагдах тоног төхөөрөмж худалдан авч байнгын бэлтгэн нийлүүлэгчтэй болж тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах зэргийг судласан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч