Дэнж интернет кафе

Бүтээлийн тайлбар

Чингэлтэй дүүргийн 6-р хороонд Их Дээд Сургууль болон Дунд сургууль төвлөрсөн байдаг орчин бөгөөд энэхүү их мэдээлэл хэрэглэгчдийг хангах интернэт төв ховор хомс мөн компьюторын бусад үйлчилгээ байхгүй учраас энэ төслийн үйл ажиллагааг даруй эхлүүлэх шаардлагатай.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч