Бренд барааны худалдагчийн хөгжлийн төв

Бүтээлийн тайлбар

Ихэнх худалдан авагчид хулхи хуурамч бараа гэхээсээ илүү жинхэн бренд бүтээгдэхүүнийг авах хүсэл ихэсч байгаа бөгөөд харин үйлчлүүлж байгаа брөнд дэлгүүрийн худалдагч нарт сэтгэл ханамжгүй гарах нь олонтаа. Тиймээс брөнд дэлгүүрүүд худалдагч ажилтан албан хаагчдаа өндөр шаардлага тавин ажилд авах болсон. Иймд энэ төсөл нь хэрэгжих боломжтой

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч