Ажлын хувцас үйлдвэрлэх

Бүтээлийн тайлбар

Ажлын хувцас нь Барилга ,Уул уурхай, Үйлчилгээ, Банк санхүү. Боловсрол Үйлдвэрлэлтийн салбар хувь хүнд ажиллах нөхцлийг бүрдүүлж өгдөг нэг гол хэрэгсэл юм. Эдийн засгийн дутагдалтай байдлыг хангах, зах зээлд өөрийн байр сууриа олох, импортын бүтээгдэхүүнийг орлох, өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлэх, улс орны хөгжилд хувь нэмрээ оруулах зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч