Адууны ферм байгуулах төсөл

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын 2005 онд хэрэгжүүлэх бодлогод үндэслэн гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах улмаар ДНБ-ийг нэмэгдүүлэх зорилгоор морин фермерийн аж ахуйг үр ашигтай эрхлэн хөтлөх, ашиг шимийг байнга дээшлүүлж гаргасан түүхий эдийг зах зээлд нийлүүлж шинэлэг, чанартай бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч