40 хүний суудалтай кафе байгуулах

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсьш төвийн бүс болох Зуунмод хотьш хүн амьш эрэлт хэрэгцээнд зориулан 40 хүний суудалтай жишиг кафег бий болгоход энэхүү зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч