Тусгай дугаарын хайлтын програм

Бүтээлийн тайлбар

Тусгай дугаарын хайлтын програмын нь үл хөдлөх хөрөнгө, ажлын байрны зуучлал,орон сууц

түрээслэх,түрээслүүлэх,худалдах,хашаа байшин зарах гэх мэт зуучлалын үйл ажиллагааг утасаар явуулах зорилготой бүтээгдсэн юм. Энэ програмд дизайн болон сербер тал дээр

тодорхой хэмжээний ход оруулан өөрчөлсөн байгаа. Мөн java (CMS) с ашиглан хийсэн байгаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч