Банк бус санхүүгийн байгууллагийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү төслийн ажлын гол зорилго н ь . санхүүгийн зуучлалын гол байгууллагууд болох банк, ялангуяа хөгжөөд удаагүй байгаа банк бус санхүүгийн байгууллагын (ББСБ) ү|-щсэн үйл ажиллагаа болох зээлийн бүтээгдэхүүнийг өргөжүүлэхэд оршино

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч