Adobe collection харьцуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Adobe CS програмыг судалж дуусгасанаар эдгээр багц програмын хоорондын зохилдлогоогоор хийх зүйлээр төгс гүйцэтгэлтэйгээр хийж болох ба тэгж хийхийн тулд хичээн ажиллах нь чухал. Иймийн тулд Adobe CS програмын судалгааны зорилго нь хоорондын ажиллагааны зохилдлогоо болох бөгөөд тус бүрийн өргөтгөлийн хоорондоо зохицох эсэхийн судалгаа байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч