Хэрэглэгчийн хандлага

Бүтээлийн тайлбар

Бялууны зах зээл дээрх хэрэглэгчдийн хандлагыг тодорхойлох, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг судалгааны явцад илрүүлэн, судалгааны үр дүнг нэгтгэн түүнд дүгнэлт, үнэлгээ хийж сурах, судалгаа шинжилгээний тодорхой түвшины арга зүй мэдлэгтэй болох зорилгыг өмнөө тавилаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч