Хэрхэн сэтгэгч болох вэ

Бүтээлийн тайлбар

Эигнйи богоод оновчтой санааг хэрхэн сэтгэж олдогюм бэ” гэсэн асуултанд

хариулах буюу хүүхэд, залуучуудыг сэтгэж сургах миний оролдлого юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч