Хөдөлмөрийн бүтээмж, статистик шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Үндэсний баялаг, ард түмний амьдралын түвшин нь бүтээмжээр тодорхойлогддог бөгөөд улс орнуудын төр засгийн бодлого бүтээмжид суурилдаг бол манай улсын хувьд бүтээмжийн ач холбогдол, байр суурь ямар байгааг тодорхойлох.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч