Сургуулийн дотоод сүлжээг сайжруулах судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Уг илтгэлдээ интернетийг яаж бүрэн төгс утгаар нь ашиглах, ямар техник хангамж шаарддаг, сургуулийн дотоод сүлжээ, хэрэглэгдэж буй компьютер, техник болон программ хангамжийн байдлыг тусгасан.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч