Солонгос монгол хэлний авиа, авиалбар зүйн ялгаа ба төсөөтэй тал

Бүтээлийн тайлбар

Солонгос-Монгол хэлний авианы төсөөтэй ба ялгаатай талыг судлах болсон зорилго нь багшийн өгсөн үүрэг даалгаварыг биелүүлэхээс гадна өөрийн өчүүхэн оюундаа дуслийн төдий ч болов хувь нэмэр оруулж зарим тохиолдолд ойлгогддоггүй эргэлзээ төрүүлдэг зарим нэг асуудалыг авч үзэхийг зорьсон юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч