Оюутны чөлөөт цагийг хэрхэн үр дүнтэй өнгөрөөх вэ

Бүтээлийн тайлбар

Сургалтын технологи гэдэг нь “ сургах урлаг судлал ” буюу ” сургах ба сурах арга хэлбэр, эрэмбэ тогтолцоо “-г тэмдэглэсэн өргөн хүрээтэй ухагдахуун юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч