Монголын түүх соёл, монгол ахуйтай холбоотой үг хэллэгийг англи хэлэнд орчуулах арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү ажлыг бичих үндсэн материал нь орчуулгын толь бичгүүд, монгол хэлнээс англи хэлэнд орчуулсан монгол орны тухай ном зохиол, сонин сэтгүүлийн материал, мөн англи хэлний тайлбар толиуд, гадаад оюутанд зориулсан сурах бичгүүд, гарын авлагууд мөн

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч