Монголын рекламын өнөөгийн байдал

Бүтээлийн тайлбар

Реклам бий болсноор зах зээл дээр үйлдвэрлэгч, хэрэглэгчид хоорондоо мэдээлэлээр солилцож , шударга өрсөлдөөн өрнөж, сонголтыг чөлөөтэй хийх боломжийг бүрдүүлж өгч байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч