Зүүн Азийн орнуудын санхүүгийн хямрал ба хямралаас гарах хамтын ажиллагааны бүтэлгүйдэл

Бүтээлийн тайлбар

Одоогийн Азийн санхүүгийн хямрал нь харилцан уялдаатай дараах хослол юм: Валютын хямрал, зээлийн хүүгийн хямрал. зээлийн эрсдэлийн хямрал.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч