Гадаад хэлний олон шатлалт, олон хувилбарт сургалтын асуудалд

Бүтээлийн тайлбар

Өнөөгийн Монгол оронд боловсрол, түүний дотор гадаад хэлний боловсролын агуулга шинэчлэгдэн баяжиж, сургах арга зүй, суралцах арга барилд чанарын ахиц гарсаар байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч