Банкны маркетингийн удирдлагад PR-ийг ашиглах нь

Бүтээлийн тайлбар

PR хэмээх ойлголт нь бусад үйлчилгээнээс ямар онцлогтойг илрүүлж шинэ загвар гаргах оролдлог хийсэн нь энэ ажлийн шинэлэг тал бөгөөд зорилго нь юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч