Байгууллагын ажилчдын карьер төлөвлөлт түүнийг судлах нь

Бүтээлийн тайлбар

Байгууллагад ажиллаж байгаа ажилтнууд ажил мэргэжил дээрээ хэрхэн өсөх, цаашид хэн болохоо мөрөөддөг учраас байгууллага тэдний чадварыг хэрхэн ашиглах тухайгаа төлөвлөсөн байх шаардлага бодит нөхцлөөс урган гарч байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч