Санхүүгийн эрсдлийн үнэлгээний төв

Бүтээлийн тайлбар

Онолын мэдлэгээ практиктай холбон бяжуулах, Багаараа ажиллах чадвараа бүрэн сайжруулах.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч