Мэргэжлийн лабораторийн загвар гаргах төсөл

Бүтээлийн тайлбар

Техник тоног төхөөрөмж бүхий орчин үеийн шаардлагад нийцсэн сургалтын түшиц бааз бүхий тохилог лаборторийг бий болгох.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч