Богино хэмжээний хүүхэлдэйн кино

Бүтээлийн тайлбар

Судалгааны ажлын гол зорилго нь өнөөгийн хүмүүсийн хоорондын харилцааны талаар өөрийн бодол санааг зохиолд тусган, зохиолын агуулгын дагуу уран сэтгэмжээр богино хэмжээн хүүхэлдэйн кино бүтээхийг зорьсон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч