Үндэсний хувцас

Бүтээлийн тайлбар

“Үндэсний хувцас” хэмээх сэдвийг сонгон судалж түүний онцлог, хэв шинж, урт удаан хугацааны түүхэн явцад хувцас хэрэглэл хэрхэн өөрчлөгдсөн байдал мөн миний судлан суралцаж байгаа мэргэжилтэй холбогдуулан солонгоо орны соёл, түүх зэргийг бага ч болов мэдэхийг зорилго болгосон юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч