Тоологдох ба эс тоологдох нэр үгсийг монгол, англи хэлэнд харьцуулан судлах нь

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү ажлын сэдэв нь Англи хэлний тоологдох болон эс тоологдох нэр үгийг Монгол хэлнийхтэй харьцуулах нь гэсэн сэдвийн дор бичигдсэн. Энэхүү илтгэлийн ажил нь 4 хэсгээс бүрдэж байна;

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч