Сэрүүлэг дээд сургуулийн Хүний нөөцийн мэдээллийн систем

Бүтээлийн тайлбар

Програм хангамжийн тэнхимийн оюутнууд бид ОЭШБХ-ын илтгэлээ өөрийн сургууль Сэрүүлэг дээд сургуулийн Хүний нөөцийн мэдээллийн системээр боловсруулж хийлээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч