Сүлжээний хяналт

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү Сүлжээний хяналт 1.0 програм нь компьютерийг IP хаягаар нь олоод сүлжээнд байгаа үгүйг шалгана.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч