Стратегийн ач холбогдолтой тээвэр логистикийн сүлжээ байгуулах боломж

Бүтээлийн тайлбар

Санхүүгийн хямралын энэ цаг үед Монголын олон бизнесийн байгууллагууд салбар нэгжийн тоогоо цөөлж үйл ажиллагааны хүрээгээ хумьж байгаа нь санхүүгийн хямралын давалгааг сааруулах арга биш билээ. Харин яг зөв газар нь салбар нэгжээ байршуулснаар өөрийн хөрөнгө болон хэрэглэгчдээ нэмэгдүүлэх бүрэн боломжтой юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч