Стохастик загвар

Бүтээлийн тайлбар

Стохастик өсөлтийн загвартай ажилласнаар детерминистик хандлагын олон дутагдлуудыг давж байгаа бөгөөд улс орнуудын хооронд өсөлтийн үйл явц хэрхэн явагддагийг сайтар ойлгох боломжтой юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч