Оюутны зөв хооллолтын дэглэм

Бүтээлийн тайлбар

Сэрүүлэг дээд сургуулийн оюутнуудын зөв хооллолтыг тодорхойлох, мөн буруу хооллолт эрүүл мэндэд нь хэрхэн нөлөөлж буйг судлан гаргах.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч