Онлайн сургалтыг сургалтанд нэвтрүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Онлайн сургалт нь мэдээллийн технологийн зах зээлийн хамгийн түргэн хөгжиж байгаа салбаруудын нэг юм. Онлайн сургалтын нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн тодорхойлолт байхгүй бөгөөд мэдээллийн технологид суурилсан сургалт гэж ойлгож болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч