Монголын нүүрс олборлогч хувьцаат компаниудад хийсэн ашигт ажиллагааны шинжилгээ

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монголын нүүрс олборлогч хувьцаат компаниудад хийсэн ашигт ажиллагааны шинжилгээ

Э.Ууганцэцэг

Монголын нүүрс олборлогч хувьцаат компаниудад хийсэн ашигт ажиллагааны шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?

Монгольш нүүрс олборлогч хувьцаат компаниудын ашигт ажиллагааны өнөөгийн байдал, ашигт ажилагаанд нөлөөлөгч хүчин зүйл болон өөрийн хөрөнгийн ашигт ажиллагаа нь эерэг гарахад нөлөөлөгч хүчин зүйлийг Du-Pont загварыг ашиглан илрүүлэхэд судалгааны гол зорилго оршино.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# олборлолт# судалгаа