Монголчуудын цээрлэх ёсон, түүний онцлог

Бүтээлийн тайлбар

Монголчууд өдөр тутмын шим тэжээл илчлэгийг малын мах болон түүний бүтээгдэхүүнээрээ хангаж ирсэн бөгөөд эдгээр хоол унд нь хоорондоо зохицох үл зохицох нөлөөг нь харгалзан хоол ундааны цээр бий болжээ. Аливаа өвчний суурь нь хоол ундааны үл зохицолдлогооноос болж үүсдэг.Монгол хүмүүс өөрсдийн бие физиологийн онцлогт тохируулсан хооллолтын заншилтай.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч