Цайрт минериал ХХК Уурхайн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү эрдэм шинжилгээний ажлын зорилго: нь уурхайн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж эдийн засаг үр өгөөжтэй ашигтай ажиллах явдал юм.

Контентын хэсгээс