Монгол улсын телефон утасны лавлах

Бүтээлийн тайлбар

Өнөөдөр манай улсад компьютер техник хэрэгсэлийг ашигладаггүй албан байгууллага болон хувь хумуус бараг үгүй болсон байна. Тиймээс тухайн хумуус өндөр хучин чадалтай компьютерыг ашиглан суулийн уеийн шинэ шинэ програм хангамжуудыг өөртөө тааруулан сонгон хэрэглэж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч